Taburan Pecahan Mangsa
DATA UNTUK MALAYSIA
Dikemaskini pada 14 Apr 2024, 08:38 PM
PPS Buka
3
Mangsa
215
Keluarga
65
Lelaki Dewasa
75
34.88 %
Perempuan Dewasa
82
38.14 %
Kanak-kanak Lelaki
29
13.49 %
Kanak-kanak Perempuan
24
11.16 %
Bayi Lelaki
1
0.47 %
Bayi Perempuan
4
1.86 %

Maklumat Tambahan

Maklumat ini adalah pecahan daripada jumlah mangsa

Warga Emas Lelaki
4
1.86 %
Warga Emas Perempuan
3
1.4 %
OKU Lelaki
0
0 %
OKU Perempuan
1
0.47 %
Pecahan Kategori Mangsa
Lelaki Dewasa
Perempuan Dewasa
Kanak-kanak Lelaki
Kanak-kanak Perempuan
Bayi Lelaki
Bayi Perempuan

Kadar Kapasiti: 27.92%

Aliran Jum Mangsa
07 Mar, 2024 – 14 Apr, 2024
Aliran Mangsa Masuk
07 Mar, 2024 – 14 Apr, 2024
Aliran Mangsa Keluar
07 Mar, 2024 – 14 Apr, 2024
Gambaran Keseluruhan
DATA UNTUK MALAYSIA
Dikemaskini pada 14 Apr 2024, 08:38 PM
Cari Nama Negeri Daerah Mukim Buka Kapasiti Mangsa Keluarga Lelaki
Dewasa
Perempuan
Dewasa
Kanak-kanak
Lelaki
Kanak-kanak
Perempuan
Bayi
Lelaki
Bayi
Perempuan
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT